PAULIŲ KAPUCINŲ VIENUOLYNAS
J.A. kodas: 304840179, Paulių km.  Žvejų g. 15, 74335 Jurbarko raj.
mob. tel. +37069416407, www.kapucinai.net
el. p. pauliu.kapucinai@gmail.com
LT097300010155276524 Swedbank (SWIFT kodas HABALT22)

Dėl priklausomybių, reabilitacijos ir spaudos: 867752634; br.vincentas@gmailcom;

Paulių vienuolyno adresas: Jurbarko raj. Šimkaičių seniūnija, Paulių kaimas, Žvejų g.  15.

Vienuolyno vyresnysis-gvardijonas brolis Tomas Pilchas (mob. t. 869416407; el. pšt. :tomekpilch@gmail.com

Vienuolyno vikaras-pavaduotojas, ekonomas Andžejus Biniekas

Brolis Vincentas Tamošauskas mob. 867752634, br.vincentas@gmailcom;

Jie patarnauja priklausomų žmonių bendruomenei, veda rekolekcijas, misijas, dalyvauja  evangelizaciniuose projektuose.

Galima atvykti maldai, susikaupimui, savanoriauti, tapti misionieriumi ar apsigyventi maldos bendruomenėje.

Pragyvenimas auka, bet prieš tai susitarus su broliais, dėl galimybės atvykti.