Fragmentas iš knygos Benediktinų oblato „In sinu Jesu“ (apreiškimai Švč. Sakramento adoracijos metu vienam vienuoliui), Poznanė, 2020

Ketvirtadienis, spalio 11 d. 2007 m
Šiandien, galvoju, kad tai buvo, kai kalbėjau rožino garbingasias paslaptis, Viešpats man pasakė, apie kunigiškas Sekmines – malonę, gaunant užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai visiems Bažnyčios kunigams. Jiems visiems pasiulis malonę naują Šventosios Dvasios išsiliejimą, kad apvalytu kunigystę nuo viso, kas ją iškreipia, kad grąžintu nepriekaištingą šventumą, kurio Bažnyčia neturėjo nuo apaštalų laikų. Tos kunigiškos Sekminės yra jau ruošiamos tyloje ir Švenčiausio Sakramenro adoracijoje. Kunigai, kurie myli Mariją ir kurie ištikimai kalba Jos rožinį, bus pirmieji, kurie pasinaudos ta malone. Jų kunigystė bus stebuklingai atnaujinta ir gaus dideles charizmas, kad nugalėtu blogį ir išgydytu tuos, kuris yra blogio įtakoje.

Vertė V.T.

Kunigiškos Sekminės

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *