Kauno kapucinų vienuolynas (R. Kalantos 38) (8-37453028)

Vienuolyno vyresnysis-gvardijonas Petras Komorniczakas OFMCap (komopiotr@gmail.com)

Vikaras ir parapijos klebonas, vienuolyno ekonomu brolis Valdemaras Michalovskis OFMCap

Brolis Mykolas Ferencas OFMCap

Dėl priklausomybių, reabilitacijos, spaudos: 867752634; br.vincentas@gmail.com

Jie patarnauja Petrašiūnų parapijiečiams, taip Petrašiūnų gailestingumo namuose vargšams ir priklausomų žmonių benruomenei.