Parama Ukrainai

2021 metų sausio pradžioje buvo renkama labdara Ukrainos kapucinų reabilitaciniams centrams. Misionierius ir raebilitacinio centro Starokonstantynove (Ukraina) tarnautojas Andriejus Vasilevskis dėkoja broliams kapucinams, Gargždų, Karmėlavos klebonams, Vilniaus Marijos mokyklos atstovams, Garliavos, Raudondvario parapijiečiams už aukas, paaukotus daiktus bei maistą. Jis

Daugiau

Benediktas XVI: Didžiulės Bažnyčios krizės priežastis yra Dievo išstūmimas iš liturgijos ir gyvenimo centro

Tekstas, pirmą kartą paskelbtas 2017 balandžio 15 d. (D. Šeštadienį) italų dienraštyje „Corriere dela Sera“. Šį trumpą tekstą Benediktas XVI parašė kaip pratarmę, specialiai savo raštų rinktinės vienuoliktojo tomo leidimui rusų kalba, kurį šiemet išleidžia Maskvos patriarchato leidykla. Jame surinkti

Daugiau

MAŽESNIEJI BROLIAI KAPUCINAI

Mažesnieji broliai kapucinai Vienuoliai Mažesnieji broliai kapucinai į Lietuvą atvyko 1928 m. Šiuo metu jie dirba Kaune, Petrašiūnuose; bendruomenei priklauso keturi broliai: Tomas, Valdemaras, Andžėjus ir Vincentas. Šv. Vincento Pauliečio parapijoje jie padeda vargstantiems, priklausomiems žmonėms. Prie kapucinų vienuolyno veikia Vaikų

Daugiau