Gavėnia

Į šią Gavėnią atėjome jau paženklinti: atsiskyrimo, baimės, netikrumo, nepsitikėjimo patirtimi. Pamatėme, kaip greit gali pasikeisti pasaulis, sugriūti daugelis svajonių ar darbų. Tai yra pažymėta kryžiaus ženklu. Šioje neparankioje situacijoej ypač kalba Dievas ir kviečia ypatingam santykiui:  atsivertimui- atsigręžimui į

Daugiau

Patvirtinti ir aprobuoti Tėvo Stanislovo Dobrovolskio OFMCap vardo kapucinų dvasingumo centro Pauliuose įstatai irTėvo Stanislovo Dobrovolskio kapucino brolijos įstatai

Tėvo Stanislovo Dobrovolskio OFMCap vardo kapucinų dvasingumo centro Pauliuose įstatai I skyrius Bendra informacija § 1 1. Kapucinų dvasingumo centras (toliau – Centras) veikia pagal šiuose įstatuose nurodytas normas, Romos Katalikų Bažnyčios mokymą ir mažesniųjų brolių kapucinų konstitucijas. 2. Centras

Daugiau

Paulių kapucinų vienuolynas prašo pagalbos

2011 metais, atgautas buvusios mokyklos patalpas, esančias Paulių k., Jurbarko raj., broliai kapucinai nusprendė paskirti socialinėms ir edukacinėms visuomenėms reikmėms. Pradžioje buvo įkurtas reabilitacinis centras asmenims, kenčiantiems nuo įvairių priklausomybių ir neturintiems gyvenamo ploto. Tokios paskirties reabilitacijos centrus broliai kapucinai

Daugiau