Renata Šatikaitė NAUJOSIOS EVANGELIZACIJOS VYKDYTOJŲ UGDYMO PAGAL X KRIKŠČIONIŠKO GYVENIMO IR EVANGELIZACIJOS MOKYKLOS PROGRAMĄ TYRIMAS (II)

Šioje dalyje pateikiama, kokia buvo taikoma tyrimo metodika norint įvertinti Naujosios Evangelizacijos vykdytojų ugdymą pagal X krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos programą, kaip buvo organizuotas tyrimas bei pateikiami jo rezultatai ir rezultatų analizė. 4.1. Naujosios evangelizacijos vykdytojų ugdymo pagal X

Daugiau