Renata Šatikaitė Tikėjimo Dievu situacija Lietuvoje (parengta pagal magistro darbą:NAUJOJI EVANGELIZACIJA IR JOS VYKDYTOJŲ UGDYMAS PAGAL X KRIKŠČIONIŠKO GYVENIMO IR EVANGELIZACIJOS MOKYKLOS PROGRAMĄ LIETUVOJE )

„Naujajame teologijos žodyne“ galima rasti, kad Naujoji Evangelizacija žymi „gerokai apmirusių Bažnyčių atgaivinimą“ (346 p.), t.y. tokių Bažnyčių gaivinimas, kuriose anksčiau buvo paskelbta Geroji Naujiena apie Jėzų Kristų, ši žinia buvo priimta Krikšto pavidalu ar ir kitų sakramentų priėmimu, tačiau

Daugiau