Marijos mokyklos rudens rekolekcijos

2017 metų Spalio 10-12 dienomis Kauno kapucinų vienuolyne vyko rudens sesijos 4 lygių rekolekcijos. Praeitas Kerigmos(Pirminis Evangelijos skelbimas), Dovydo, Jėzaus mokinystės, Krikščioniškas antropologijos kursai, dalyvavo evangelizacijoje „nuo durų prie durų“. Dalyvavo apie 60 dalyvių. Daugumas liudijo, jog tos rekolekcijos sustiprino,

Daugiau

Br. Tomas Pilchas OFMCap Parapija ATSTATYTA

Kiekvienas parapijos klebonas turi svajonių – apie žydinčią parapiją, apie tikinčiuosius, kurie gali rinktis gražiai įrengtame, restauruotame pastate, apie parapijiečius, kurie vieni kitus pažįsta, vieni kitiems padeda, rūpinasi vieni kitais. Klebonai svajoja apie degančias širdis, pasiruošusias įsijungti į parapijos pastoracinę

Daugiau