Nuodėmklausio pavyzdys

Būdamas nuodėmklausiu t. Pijus turėjo stoti į kova su vienu iš blogiausių šimtmečių istorijoje. To šimtmečio „moralinė naktis“ , kuri viešpatauja širdyse perkėlė mus į antrojo amžiaus gnosticizmą, į penkiolikto amžiaus humanizmą, aštuoniolikto amžiaus apšvietimą ir devyniolikto šimtmečio pozityvizmą. Šiandien

Daugiau

Vincentas Tamošauskas OFMCap Arkivyskupo T. Matulionio beatifikacija – dovana Lietuvai

Bažnyčia, vedama Šventosios Dvasios, nepamiršta šventųjų. Juos prisimindama ir pristatydama, iškeldama kad stiprintu, ugdytu, lavintu Bažnyčią, nes šventieji yra Dievo dovana. Šiuolaikinėje globalizacijos dvasinėje suirutėje, sumaištyje prieš mus iškyla tvirta pal. arkivyskupo  T. Matulionio asmenybė. Skaitant jo biografiją, tiesiog neįtikėtina,

Daugiau

Prof. Hab. Dr Miroslavas Ruckis Evoliucijos teorijos techninės problemos

Knygose, televizijoje ir mąstyme dažnai pastebima biologinės evoliucijos – proceso, kurio metu sudėtingų organizmų „atsirado“ savaime, – koncepcija. Problema ta, kad techninis biologinės evoliucijos procesas neįmanomas.   Paprastas pavyzdys – regėjimo organas, t. y. akis. Evoliucionistai aiškina akies evoliuciją paprasta schema, kurią galima rasti

Daugiau