Paulių vienuolyno adresas: Jurbarko raj. Šimkaičių seniūnija, Paulių kaimas, Žvejų g.  15.

Vienuolyno vyresnysis-gvardijonas brolis Tomas Pilchas (mob. t. 869416407; el. pšt. :tomekpilch@gmail.com

Vienuolyno vikaras-pavaduotojas, ekonomas Andžejus Biniekas

Brolis Vincentas Tamošauskas

Jie patarnauja priklausomų žmonių bendruomenei, veda rekolekcijas, misijas, dalyvauja  evangelizaciniuose projektuose