Adventas (lot. Atėjimas)

Daug kur esame kviečiami. Paklauskime savęs, ar šis pakvietimas Adventui kasmetinis yra mums svarbus ir kuo mums ypatingas? Tai tikėjimo kelionė link savęs ir Dievo, link kito asmens. Kasdieninis bėgimas tapo norma. O čia laukimas, sustojimas, stabtelėjimas…O gal priimkime šį pakvietimą…. Katalikai pradeda keturių savaičių džiugaus laukimo laikotarpį, pasiruošti Išganytojo ir Išgelbėtojo Jėzaus Kristaus užgimimo šventei. Tai išskirtinė šventė tikintiesiems, nes gimė Dievas su mumis -Emanuelis, kuris atėjo išvaduoti iš baisiausio žmogaus gyvenimo nelaimės, tai nuodėmės. Dievas tapo žmogumi, nusižemino, kad mus išlaisvintu ir išgelbėtu. Adventu prasideda ir naujieji liturginiai metai Katalikų Bažnyčioje. Tai galimybė peržiūrėti savo asmeninį praėjusių metų gyvenimą, sužadinti tikėjimo, viltie ir meilės troškulį.  Ramybėje ir tyloje apmąstyti ateinančius metus, prašant Dievo palaimos. Tai laikas atsiverti ir priimti tas ypatingas dovanas, kurias duoda ir suteikia Dievas. Pačiam sau tapti Dievo dovana, kitam, pasauliui. Juk pati didžiausia dovana, ko dažnai nesuvokiame, kad Jėzaus gimimas, tai dovana, kuri mums dovanoja amžinybę. Advento metu savo geru žodžiu, malda, darbeliu, šypsena ir kitkuo prisidėk prie tos gražios Jėzaus misijos, kad žmonės pamatytu Dievo išganymą, Jo buvimą, veikimą, grožį Jo ir kūrinijos, kuris nuvestu visus į amžinybę, į kurią esame kviečiami. .Palaiminto ir ramaus Advento!!!

Pakvietimas Adventui

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *