Popiežiškojo saleziečių universiteto Romoje  profesoriaus kunigo Bruno Ferrero SDB sausio 26–29 d. viešnagė Lietuvoje.

Kunigas Bruno Ferrero SDB rengs Lietuvos žmones sutikti netrukus atkeliausiančias šventojo kunigo Jono Bosko relikvijas, skaitys pranešimus ugdymo ir katechezės klausimais, ypatingą dėmesį skirs saleziečių prevencinei ugdymo sistemai.

Svečias kalbės ir apie asmeninę savo patirtį, apie išskirtiniu stiliumi parašytas pasakojimų knygas, tarnaujančias katechezei.

Trumpai apie garsųjį rašytoją Bruno Ferrero, italų kunigą salezietį

Kun. Bruno Ferrero SDB studijavo filosofiją, teologiją ir psichologiją. Eilę metų dirbo saleziečių vidurinėse mokyklose, kaip dėstytojas – saleziečių universitete. Pravedė labai daug seminarų ir konferencijų ne tik vienuoliams ir vienuolėms, bet ir pasauliečiams mokytojams bei auklėtojams.

Užsidegęs auklėjimo temomis, 1974 m. įsteigė vaikų žurnalą „Mondo erre“ („Vaikų pasaulis“), kuris pirmasis Italijoje pradėjo kalbėti vaikams apie suaugusiųjų pasaulį jiems suprantama kalba.

Italijos saleziečių leidykloje pradėjo multimedijos gamybą bei platinimą ir nuo 1995, iki 2009 m. buvo tos leidyklos direktorius leidybai, ypatingą dėmesį skirdamas knygoms bei kitai medžiagai apie auklėjimą, katechezę, vaikų palydėjimą.

Parašė daug knygų apie auklėjimą ir ugdymą. Jau daug metų domisi komunikacija, o ypač  pasakojamuoju komunikacijos stiliumi. Parašė daug pasakojimų knygų, skirtų ne tik vaikams, bet ir suaugusiųjų mąstymui (visos jo pasakojimų knygos yra išverstos į lietuvių kalbą ir išleistos „Katalikų pasaulio leidinių“ leidykloje).

Dėsto įvairių sluoksnių ir įvairaus išsilavinimo žmonėms katechetikos metodologiją ir katechezės formaciją.

Dabartiniu metu yra „Saleziečių žinių“ italų kalba vyriausiasis redaktorius, kiekvieną mėnesį išleidžia 0,5 mln. šio žurnalo egzempliorių. Dirba saleziečių universitete ir kaip paskaitininkas yra kviečiamas į įvairius Italijos bei užsienio šalių miestus, kur jo paskaitos sulaukia didelio atgarsio. Lietuvoje vieši pirmą kartą.

Prof. kun. Bruno Ferrero dienotvarkė:

Sausio 26 d. KAUNE Atsinaujinimo diena VDU Didžiojoje salėje (Daukanto g. 28). Pradžia 10 val. (dalyvavimas laisvas).

Sausio 27 d. KAUNE skaitys pranešimą VDU Teologijos fakultete.

Sausio 28 d. VILNIUJE  seminaras Lietuvos edukologijos universiteto Tikybos katedroje „Pedagoginė prevencija: informacija ar alternatyvos pasiūla salezietiškoje prevencinėje sistemoje?“. Pradžia 14.30 val.

Sausio 29 d. VILNIUJE atsinaujinimo seminaras Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centre. Pradžia 14.30 val.

Informacija iš www.katalikai.lt

Kunigas Bruno Ferrero viešės Lietuvoje

Post navigation