Kauno kapucinų vienuolynas (R. Kalantos 38) (8-37453028)

Vienuolyno vyresnysis-gvardijonas Petras Komorniczakas OFMCap

Vikaras ir parapijos klebonas, vienuolyno ekonomu brolis Valdemaras Michalovskis OFMCap

Brolis Mykolas Ferencas OFMCap

Jie patarnauja Petrašiūnų parapijiečiams, taip Petrašiūnų gailestingumo namuose vargšams ir priklausomų žmonių benruomenei.