„Tėvas Stanislovas yra tas nematomas ir nežinomas Kovo 11-tosios akto signataras. Ir nuo Paberžės prasidėjo nauja revoliucija! Ir tai, kad mes šiandien gyvename Nepriklausomoje Lietuvoje, tai dėka ir tavo tikėjimo, Tėve Stanislovai, dėka tavo meilės žmogui. Tu visu savimi kiekvienam žmogui sakydavai „Tu“, – kreipdamasis malda į Tėvą Stanislovą kalbėjo br. Astijus OFM. – Baigti noriu mintimi iš Evangelijos: “Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti Aš jus atgaivinsiu!“. Kokie teisingi Jėzaus žodžiai! Kap rek tos atgailos!“ – žemaitiškai baigė br. Astijus savo prisiminimus apie Tėvą Stanislovą, kuriam buvo skirtas pirmasis, Labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios kronika“ renginys. Dalyvavo Vysk. Jonas Kauneckas, br. Astijus Kungys OFM, Regina Galvanauskienė, Paberžės muziejaus darbuotoja, br. Vincentas Tamošauskas OFMCap.

Vilniaus knygų mugės įvykis tęsiasi! Atėjo vakaras ir išaušo rytas, 2-oji diena…

Šios dienos visi fondo renginiai buvo anšlaginiai. Knygų mugės lankytojus domina ir rimtos temos: kankinystė ir šventumas. Abu renginius suvienijo pal. Teofilius Matulionis. Kaip sakė prof. P. Subačius, pristatydamas Algirdo Jurevičiaus knygą „Susipažinkime – esu Teofilius“, žmogui visada įdomus kitas žmogus. Šiuolaikinei, į individualizmą krypstančiai visuomenei, įdomu skaityti apie kito žmogaus individualius apsisprendimus, kaip jis rinkosi ir ką konkrečiai darė. Knygos autorius pajuokavo, kad pal. Teofilius negali netapti šventuoju, nes tai pranašavo net saugumiečiai.

Kankinystės tema buvo aktyviai diskutuojama ir kitame renginyje, kuriame dalyvavvo arkivyskupas S. Tamkevičius. Dalyviai prisimindami kunigų persekiojimą sovietmečiu sakė, totalitarinė sistema, pirmiausia, nori griauti santykį tarp žmonių, sunaikinti tarpusavio pasitikėjimą, bendrystę, nes sunaikinti įprastą bendravimo formą buvo vienas iš svarbiausių sistemos siekių, kad galėtų įrodyti jog nėra kankinių, ypač, tikėjimo.

Renginiuose aktyviai dalyvavo ganytojai. Pristatant Katalikų pasaulio leidinių knygą J. Pieper „Apie dorybes“, arkivyskupas G. Grušas susitikimą pradėjo nuo klausimo: „Kur yra dramblys Šv.Kazimiero koplyčioje?“ ir kokią dorybę jis simbolizuoja (susivaldymą), tai buvo puiki intriga, kuri sutelkė visų ten buvusių žmonių dėmesį į knygą, kuri moko nedaryti skubotų sprendimų.

„Devyni išmanieji pasakojimai apie Kauno bažnyčias“ – renginys, kuriame dalyvavo arkivyskupas L. Virbalas, jį organizavo Kauno apskrities viešoji biblioteka, jame buvo pristatyti video pasakojimai apie devynias Kauno bažnyčias.

Visi susitikimai išsiskyrė savo jaukumu, bendryste ir gausybe lankytojų. Antroji knygų mugės diena dar tęsiasi.

3-ioji Vilniaus knygų mugės diena katalikiškai žiniasklaidai prasidėjo LRT forume, kur buvo pristatoma popiežiaus Pranciškaus pokalbių knyga „Kai meldžiatės sakykite: “Tėve mūsų“(Katalikų pasaulio leidiniai). Knygos pristatyme dalyvavo Vilniaus arkivysk. G. Grušas ir Kauno arkivysk. L. Virbalas, pokalbį moderavo E. Jakilaitis.

Kalbėdamas apie knygą Kauno arkivyskupas sakė, kad jei norisi pagilinti teologines žinias apie maldą Tėve mūsų, reikėtų ieškoti pop. Benedikto XVI knygų. Skaitant knygą „Kai meldžiatės sakykite: “Tėve mūsų“, pop. Pranciškus, tarsi, prisėda prie kiekvieno iš mūsų kaip tėvas ir bendrauja kaip su šeimos nariais. „Ši knyga, galėtų būti ir mokomasis vadovėlis, kaip tapti tikrais šeimynykščiais, nes joje, pop. Pranciškus kalba apie tėvystės ir motinystės svarbą“, – sakė arkivyskupas.

„Ši knyga padeda įžengti į santykį ne tik su Dievu, bet ir su popiežiumi Pranciškumi, kuris jau pradedamas vadinti pasaulio klebonu. Knygoje, pop. Pranciškus, mus kviečia bendrystei su juo, o per tai įtraukia mus į santykį su Tėvu“, – sakė arkivyskupas G. Grušas, primindamas, kad malda „Tėve mūsų“ yra kelrodė žvaigždė mūsų gyvenime. Jeigu savo gyvenime išgyvenome betėvystę, mus tai giliai sužeidžia, beturime priešnuodį šiai žaizdai, tai malda Tėve mūsų“.

Kokią žinią šia knyga mums siunčia pop. Pranciškus? „Mus reikia saugumo ir jausmo, kad esi mylimas. Santykio atradimas su Dangiškuoju Tėvu ir yra mūsų gyvenimo saugumo pagrindas,“ – kalbėjo knygos pristatymo dalyviai. Knygos pristatymas baigėsi malda „Tėve mūsų“, ja meldėsi visi, kurie buvo susirinkę LRT forume, o jis buvo sausakimšas.

* * *

Į katalikiškos žiniasklaidos stendo organizuojamą diskusiją „Šventųjų užtariami – prieš šimtmečius ir šiandien“, kurioje dalyvavo kun. dr. Arnoldas Valkauskas, dr. Liudas Jovaiša, ir dr. Sigutė Maslauskaitė-Mažylienė, taip pat, netilpo visi norintys.

Diskusija prasidėjo nuo klausimo, kodėl tikinčiajam nepakanka Jėzaus, kodėl reikia šventųjų užtarimo? Kun. A. Valkausko nuomone, Jėzaus užtenka, galima ir nesikreipti užtarimo į šventuosius, bet Bažnyčios buvimas, tai buvimas kartu, ir kiekvienas yra šaukiamas į dalyvavimą Dievo realybėje.

„Bažnyčios kronikos“ stende gyvenimas virė visą dieną, Marijos radijo laidų vedėjai aktyviai bendravo su mugės lankytojais, rašytojai dalijo autografus, o br. Vincentas OFM Cap rūkytais lašinukais vaišino ne tik praalkusius kolegas iš katalikiškos žiniasklaidos, bet ir mugės lankytojus.

Trečiosios knygų mugės dienos renginiai baigėsi tiesiogine Marijos radijo laida „Klausk drąsiai“, kurioje su klausytojais bendravo kun. K. Dvareckas, br. Vincentas OFM Cap, kun. bažn. t. lic. Virginijus Veprauskas ir kun. Povilas Narijauskas. Diena buvo pilna jaukumo, bendrystės ir šypsenų. Sekmadienis buvo skirtas šeimoms.

www.kronikosfondas.lt

Katalikiška žiniasklaida – Vilniaus Knygų Mugėje

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *