Pasirodė naujas žurnalo „Mylėkite viens kitą“ septintas numeris . Tai – katalikų evangelizacinis žurnalas, leidžiamas bendradarbiaujant su Lenkijos Kristaus vienuolyno kongregacija. Šiame numeryje, tarsi aidas, skamba popiežiaus Pranciškaus žodžiai pasakyti Lietuvoje, o kad jų neužmirštume! Pateikiame ateisto liudijimą apie pomirtinį gyvenimą ir atsivertimą, kurį jis patyrė ištiktas klinikinės mirties: „Pažvelgęs atgal, Hovardas pamatė savo kūną, už kelių mylių gulintį ligoninės lovoje, ir šalia sėdinčią žmoną. Apėmė keistas jausmas, kad jo laikas baigėsi, o viskas, kas vyksta, yra ne košmaras, o nauja siaubinga tikrovė. Paslaptingi asmenys, kurie jį supo ir vedė į nežinomą vietą, pradėjo įžeidinėti jį, sakyti baisius prakeiksmus ir šaipytis, kad netrukus bus ten. Hovardas suprato, kokioje baisioje aplinkoje atsidūrė ir kad jo padėtis beviltiška. Iš arti šios būtybės atrodė baisios, agresyvios, svaidėsi prakeiksmais, įžeidinėjimais, patyčiomis ir negailestingai jį kankino. Jos neturėjo nė šešėlio užuojautos, troško neapkęsti ir buvo apimtos neriboto žiaurumo. Hovardas suprato, kad tai yra žmonės, sulaukę amžinojo pasmerkimo, nes žemiškajame gyvenime atmetė Dievą, Jo nekentė ir tapo visiški savanaudžiai. Vyriškis nesėkmingai bandė su jais kovoti, bet taip dar labiau juos supykdė. Jis niekada nebuvo patyręs tokių kančių ir tokios baisios nevilties. Tada Hovardas išgirdo vidinį balsą, raginantį kreiptis į Dievą malda ir prašyti pagalbos. Iš pradžių jis ginė nuo savęs tą mintį, bet kvietimas melstis stiprėjo. Profesorius nesimeldė visą gyvenimą, nuo vaikystės, todėl nežinojo, kaip tai daryti. Jam pavyko prisiminti ištraukų iš vaikystėje išmoktos maldos Tėve mūsų ir kitų maldų iš Katekizmo, ir pradėjo jas kartoti. Hovardas pastebėjo, kad jam be perstojo meldžiantis bjaurūs palydovai sunerimę ėmė bėgti. Jie įsiutę šaukė, kad jam nereikėjo melstis, jo niekas neišgirs, nes Dievo nėra. Jie pradėjo vyrą gąsdinti susidorojimu ir įžeidinėjo Dievą ir Švenčiausiąją Dievo Motiną.“ Ar gali sausas spyglys pražysti? Pasirodo tai yra įmanoma – Italijoje, Adrijos mieste, tam tikrą metų dieną pražystą, neįtikėtina, bet tiesa. Pateikiame faktų, kokia ideologinė kova vykdoma prieš Katalikų Bažnyčią. Primenama, kad kai kurios dvasinės rytietiškos praktikos gali būti pavojingos. Pažvelgta į pasaulio Kūrėjo ženklus Paukščių take, aiškinama „juodoji skylė“ ir jos prasmė. Rasite patarimų, kaip išsaugoti tvirtą šeimą. Rašoma apie kapucinų veiklą Lietuvoje. Taip pat siūloma programa laimingam gyvenimui – Tyrųjų širdžių judėjimas. Ar tikrai meilei reikalingas tik seksas ir kaip jis nuvilia: „Vos tik su kuo nors susipažindavau, guldavausi drauge į lovą, nes buvau įsitikinusi: jei mergina nesuteiks vaikinui „meilės įrodymo“, šis ją paliks. Tą „įrodymą“ suteikiau daugeliui, bet jie vis tiek mane paliko… Palūžau, norėjau numirti… Maniau, kad iki gyvenimo pabaigos nesurasiu vyro, kuris pamils mane, o ne mano kūną.(…) Viename žurnalo „Mylėkite viens kitą!“numeryje perskaičiau, kad niekada ne vėlu sugrįžti prie tyrumo. Tuo metu pažadėjau Dievui, kad kai sutiksiu tą tinkamą, susilaikysiu nuo sekso iki santuokos. Maldoje ir prašiau sutikti gerą vyrą. Šiandien man 25-eri. Jau metus esu laimingai ištekėjusi. Penkerius sužadėtuvių metus laikiausi Dievui duoto pažado gyventi skaisčiai, nors kartais būdavo sunku. Nors mano praeitis nešvari, Dievas ją nuvalė savo gailestingumu.“Pamatykime Dievo darbus, Jo gailestingumą, galią, kad daug dalykų su Jo pagalba gyvenime galima pakeisti Skaitykite ir mėgaukitės!

Reikalingi platintojai.Rašykite paskebėjimus, liudijimus, pamąstymus, nes ir jūs esate, taip pat žurnalo bendradarbiai ir kūrėjai. Adresas: Paulių kapucinų vienuolynas, Žvejų g. 15, Paulių km. Jurbarko raj. TEL.: 8 677 52 634, el. p. br.vincentas@gmail.com ; kapucinai.net

Išleistas naujas žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numeris (2019, Nr. 7)

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *