1 „Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. 2 Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 3 Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, 4 kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“.

Tikroji malda

5 „Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 6 Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.

Pasninkas slapčia

16 „Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 17 O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi]galvą ir nusiprausk veidą, 18 kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“. (Mt 6, 1-18)

 

 

Pelenai primena mums žmoniškosios būties trapumą, vargingumą, silnumą. Gavėnia charakterizuojama savo gyvenimo ir sprendimų peržiūra, dvasinio gyvenimo tvarkymu, atnaujinimu, atsivertimu. Mūsų dvasiai išgydyti, o išties jinai tikrai sunkiai serga ir tos ligos apraiškas matome savo gyvenime, Jėzus siūlo dvasios terapijai tris priemones: maldą, gerus darbą ir pasninką. Tai paprasta, atrodo ir primityvu, bet tai labai veiksminga, nes tai Dieviška, nuo Jėzaus.

Gavėnia pradžia – pelenų aidas: „Kai meldžiatės…“(Mt 6, 5)

Post navigation


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *