Klausytis Žodžio

Krikščioniška meditacija, tai santykis ir buvimas su asmeniu: Esančiuoju, su Dievu: aš ir Jis. Pirmiausia Dievas apsireiškė Žodyje – Jėzuje Kristuje, asmenyje. Ir Jis paliko Dievo Žodį. Hebrajiškas Dievo Žodis „Dabar“ – reiškia kad jis turi veikinčiąją, keičiančiąjąprasme. Mums, krikščionims

Daugiau

Vaistai, teikiantys nemirtingumą

  Neseniai Sokulkoje įvykęs eucharistinis stebuklas, kaip ir kiti panašūs stebuklai Bažnyčios istorijoje, yra ypatingas Dievo visagalybės ženklas, kviečiantis atsiversti. Jis drauge auklėja ir pamoko.   Antgamtiškais ženklais, pavyzdžiui, eucharistiniais stebuklais, Jėzus Kristus patvirtina, kad Eucharistija – ne simbolis ar

Daugiau

Kur ieškoti laimės?

Egzistuoja pozyvioji psichologija. Jos kūrėjas iš JAV Martinas Seligmanas pastebėjo, jog po II pasaulinio karo psichologija  iš esmės analizuoja tik negatyvius žmogaus asmenybės reiškinius: traumas, skausmą, silpnumą, apeinant visą tiesą apie žmogų, kuriame tarp neigiamybių yra ir labai daug pozityvių

Daugiau