Kapucinų Velykinis sveikinimas – „O Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“ (1 Kor 15,14)

Mūsų gyvenimo ir tikėjimo prasmė: Dievo meilės apsireiškimas, kad turėtume amžinybę, nes Jis yra Dievas, kuris mus myli“. Ta nuostabi Prisikėlimo žinia, tegul tampa mūsų gyvenimo ir tikėjimo šaltiniu, tegu jokie gaivalai, tamsumos, kasdienybė neužgožia tos Jėzaus žinios: tikrai mirtis

Daugiau