Kapucinų Velykinis sveikinimas

„Kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.“ (Rom 6,4) Tegu mūsų tikėjimas alsuoja gyvybe ir viltimi, tarnavimu, tegu neužgožia ir nenuskandina blogio ir nuodėmės, pesimizmo, depresijos bangos Kristaus Prisikėlimo įvykio. Gyvybės

Daugiau

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos) – „Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5)

„1 Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. 2 Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, 3 o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. 4 Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. 5 Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis,

Daugiau