Gavėnios IV savaitė (Letare) – Dievas džiaugsmo priežastis: „aš nusiprausiau ir dabar regiu“(Jn 9, 15)

Evangelija (Jn 9, 1. (2–5). 6–9. (10–12). 13–17. (18–33). 34–38. (39–41)) Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. ———————————————————————————————————————————    [ Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo,– jis pats ar jo tėvai,– kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei

Daugiau

Broliai kapucinai ir Marijos mokykla meldžiasi už pandemijos grėsmėje esančius asmenis, siūlo meditaciją Youtube kanale, užtarimo maldą, pokalbius, konsultacijas telefonu ir ekstremaliais atvejais pagalbą maisto daviniais, vaistais

Šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu broliai kapucinaii ir evangelizacinė Marijos mokykla pradėjo melstis už visu žmones, patekusius į pandemijos grėsmę, išėjusiuosius. Taip pat kapucinai ir Marijos mokyklos tarnautojai nori tarnauti tiems, kuriems reikia pagalbos, nuraminimo, maldos, pastiprinimo, telefonu, el. pšt, arba

Daugiau

Atlaidai epidemijos metu

APAŠTALINĖ PENITENCIARIJA DEKRETAS Suteikiami ypatingi atlaidai tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi. „Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12,12). Šv.

Daugiau

Gavėnios III sekmadienis: Pasaulio rekolekcijos – „Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa“ (Jn 4, 24)

Evangelija (Jn 4, 5–15. (16–19a). 19b–26. (27–38). 39–42) Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą.

Daugiau