Šv. Pranciškaus draugija kaliniams ir priklausomiems asmenims bei varguoliams evangelizuoti bei šelpti

Mūsų visuomenėje kaliniai, priklausomi asmenys, esantys visuomenės paribyje dažnai yra stigmatizuoti, atskirti, nekenčiami, atstumti Tai yra iššūkis visuomenei, kuri yra išsilavinusi, kultūringa, tačiau yra daug padariusių nusikaltimus, priklausomų, visuomenės paribyje esančių asmenų. Šv. Pranciškus suvokė Dievo vedimą, pasilenkdamas prie raupsuotojo

Daugiau