Aktualijos

Kapucinų Velykinis sveikinimas

„Kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.“ (Rom 6,4) Tegu mūsų tikėjimas alsuoja gyvybe ir viltimi, tarnavimu, tegu neužgožia ir nenuskandina blogio ir nuodėmės, pesimizmo, depresijos bangos Kristaus Prisikėlimo įvykio. Gyvybės

Daugiau

Paulių kapucinų vienuolynas prašo pagalbos

2011 metais, atgautas buvusios mokyklos patalpas, esančias Paulių k., Jurbarko raj., broliai kapucinai nusprendė paskirti socialinėms ir edukacinėms visuomenėms reikmėms. Pradžioje buvo įkurtas reabilitacinis centras asmenims, kenčiantiems nuo įvairių priklausomybių ir neturintiems gyvenamo ploto. Tokios paskirties reabilitacijos centrus broliai kapucinai

Daugiau

Įvykiai

Naujos knygos „Tėvo Stanislovo Paberžė. Giesmė Esimui“ Paberžėje pristatymas

Baigiantis t. Stanislovo metams Paberžėje nuskambėjo paskutinis akordas: pakiliai ir skambiai. 1863 m. sukilimo muziejuje Paberžėje gruodžio 27 d. 15.00 val. Violeta Bakutienė (Kaunas) atliko literatūrinę-muzikinę kompoziciją ,,Laikas – keistai įmantri dovana“.ir po programos  vyko naujos Vitos Morkūnienės knygos ,,Tėvo Stanislovo

Daugiau

Straipsniai

Mąstymai – meditacijos

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos) – „Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5)

„1 Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. 2 Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, 3 o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. 4 Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. 5 Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis,

Daugiau