Aktualijos

Didžioji Savaitė – tikėjimo savaitė

Didžioji savaitė, tai mūsų tikėjimo, gyvenimo savaitė. Jinai svarbi mums ir dvasiškai, moraliai emociškai. Šia savaitę išgyvename savo žmogiško gyvenimo ir tikėjimo sąlyčius su Dievo realybe, ypač kai švenčiame neįprastomis sąlygomis.Šią savaitę apmąstysime Judo išdavystę, Šv. Mišių isteigimą, Jėzaus nuteisimą,

Daugiau

Broliai kapucinai ir Marijos mokykla meldžiasi už pandemijos grėsmėje esančius asmenis, siūlo meditaciją Youtube kanale, užtarimo maldą, pokalbius, konsultacijas telefonu ir ekstremaliais atvejais pagalbą maisto daviniais, vaistais

Šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu broliai kapucinaii ir evangelizacinė Marijos mokykla pradėjo melstis už visu žmones, patekusius į pandemijos grėsmę, išėjusiuosius. Taip pat kapucinai ir Marijos mokyklos tarnautojai nori tarnauti tiems, kuriems reikia pagalbos, nuraminimo, maldos, pastiprinimo, telefonu, el. pšt, arba

Daugiau

Atlaidai epidemijos metu

APAŠTALINĖ PENITENCIARIJA DEKRETAS Suteikiami ypatingi atlaidai tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi. „Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12,12). Šv.

Daugiau

Įvykiai

Straipsniai

Vienas iš žymiausiųjų žydų mokslininkų teigia: „Jėzus Kristus yra Mesijas!“

Organinės chemijos habilituotas daktaras, įvairių premijų laureatas,  vienas iš 50 itakingiausių mokslininkų pasaulyje, yra pripažinti jo  patentuotų 120 išradimų, 8 firmų steigėjas. Dirba įvairiose mokslo srityse: medicinos, chemijos, inovacinių technologijų, kompiuterių, elektronikos. Vienas žymiausių Žydų mokslininkų Džeimsas Turas (James Tour)

Daugiau

Mąstymai – meditacijos

Verbų sekmadienis: Išganymo misterija (Mt (26, 14–27, 10). 11–54. (55–66))

Evangelija (Mt (26, 14–27, 10). 11–54. (55–66)) ——————————————————————————————————————————— [ Vienas iš Dvylikos, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: „Ką man duosite, jeigu jį aš jums išduosiu?“ Tie pasiūlė trisdešimt sidabrinių. Ir nuo to meto Judas ieškojo progos

Daugiau

Gavėnios V savaitė – Gyvybės žodis: „Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas“ (Jn 11, 25)

Evangelija (Jn 11, (1–2). 3–7. (8–16). 17–27. (28–31). 32–45) ——————————————————————————————————————————— „[ Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos

Daugiau

Gavėnios IV savaitė (Letare) – Dievas džiaugsmo priežastis: „aš nusiprausiau ir dabar regiu“(Jn 9, 15)

Evangelija (Jn 9, 1. (2–5). 6–9. (10–12). 13–17. (18–33). 34–38. (39–41)) Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. ———————————————————————————————————————————    [ Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo,– jis pats ar jo tėvai,– kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei

Daugiau